Suïcidepreventie

ontwikkeling en evaluatie van richtlijnen en tools voor personen met autisme

Autistische personen hebben vaker last van suïcidegedachten dan neurotypische personen. Het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) is in opdracht van de Vlaamse Overheid een project gestart om de bestaande richtlijnen en tools te screenen op autismevriendelijkheid en waar nodig aan te passen. Het huidige onderzoeksproject betreft een aanvullend project met als doel om input te genereren voor enerzijds de aanpassing van de bestaande richtlijnen en tools en anderzijds de evaluatie van het gebruik ervan.


Wat? Suïcidepreventie: richtlijnen, e-learning en tools

Voor wie? Voor personen met autisme met suïcidegedachten, hun naasten en hulpverleners

Waarom? Om autistische personen te helpen om met suïcidegedachten om te gaan


Waar richt het onderzoek zich op?

Hoe zijn de beleving en het verloop van suïcidegedachten en/of suïcidepoging(en) bij personen met autisme?
Door middel van interviews met mensen met autisme die in de afgelopen 5 jaar last hebben gehad van suïcidegedachten willen we meer zicht krijgen op de beleving en het verloop van suïcidaliteit bij deze doelgroep. We zullen deze informatie gebruiken om de bestaande richtlijnen en tools aan te passen.

In hoeverre zijn bestaande hulpmiddelen voor suïcidepreventie autismevriendelijk?
We vragen via interviews en een online vragenlijstonderzoek feedback van autistische personen op twee veelgebruikte, bestaande tools voor suïcidepreventie: Mijn Safety Plan en de BackUp-app. Op basis hiervan gaan we bekijken of en welke aanpassingen er nodig zijn om deze tools meer autismevriendelijk te maken.

Is de e-learning rond suïcidepreventie bij personen met autisme voor hulpverleners effectief?
Via een online vragenlijstonderzoek onder hulpverleners die de e-learning rond suïcidepreventie bij personen met autisme doorliepen, willen we te weten komen of de hulpverleners tevreden zijn over deze e-learning en of de e-learning zorgt voor meer kennis en minder handelingsverlegenheid onder hulpverleners.


Samenwerking

Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie

Eva Dumon, Elien Cornelis, Jill Schietse


Contactpersoon AWA
Jarymke Maljaars