Over

Met steun van de Vlaamse overheid is in 2018 de Academische Werkplaats Autisme opgericht.

Achtergrond

In 2016 schreef de Taskforce Autisme in opdracht van minister Jo Vandeurzen het rapport ‘Naar een autismevriendelijk Vlaanderen’ om de participatieproblemen van kinderen, jongeren en volwassenen met autisme in kaart te brengen, oplossingen te inventariseren en te analyseren, en beleidsaanbevelingen te formuleren ter voorbereiding van het Vlaams Actieplan Autisme.

In het kader van het Vlaams Actieplan Autisme is vanuit de Vlaamse regering financiering voorzien voor het ondersteunen van praktijkgericht onderzoek naar interventies voor autistische personen en hun direct betrokkenen in Vlaanderen. De Academische Werkplaats Autisme evalueert samen met praktijkorganisaties goede praktijken om deze vervolgens breder ter beschikking stellen. Deze kunnen immers ook waardevol zijn voor andere mensen met autisme.

Organisatie

In 2018 is een eerste oproep gelanceerd voor praktijkorganisaties om interventies voor te stellen ter evaluatie. Eind 2021 volgde een tweede oproep. Op basis hiervan zijn we vanuit de KU Leuven en UGent samenwerkingsverbanden aangegaan met verschillende praktijkorganisaties waar personen met autisme of hun direct betrokkenen terecht kunnen. Binnen deze samenwerkingsverbanden doen we onderzoek naar specifieke interventies. 

Expertenpanels

De projecten worden geselecteerd op basis van het advies van vier verschillende expertenpanels: autistische volwassenen, ouders van een kind met autisme, hulpverleners die werken met kinderen en/of volwassenen met autisme en onderzoekers. Zij beoordelen de projecten op basis van onder andere relevantie, meerwaarde, mogelijkheid tot verdere verspreiding en haalbaarheid van onderzoek naar deze interventie. Ook tijdens de uitvoer van de geselecteerde projecten worden op regelmatige basis vertegenwoordigers vanuit de autismegemeenschap geconsulteerd. We werken hiervoor samen met LAVA vzw en Vlaamse Vereniging Autisme.

Stuurgroep en adviesgroep

De Academische Werkplaats Autisme wordt aangestuurd door een stuurgroep die bestaat uit vertegenwoordigers van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, de autismegemeenschap, de Taskforce Autisme en de universiteiten. Daarnaast vraagt de Academische Werkplaats Autisme op regelmatige basis advies aan een brede adviesgroep, met onder andere vertegenwoordigers vanuit de andere departementen en diverse koepelorganisaties.

Onderzoeksteam

 • Prof. dr. Ilse Noens
  Gezins- en Orthopedagogiek, KU Leuven
 • Prof. dr. Herbert Roeyers
  Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie, UGent
 • Dr. Jarymke Maljaars
  Gezins- en Orthopedagogiek, KU Leuven
 • Dr. Sara Van der Paelt
  Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie, UGent