ACT-workshop

vergroten van de veerkracht van begeleiders en familieleden van personen met autisme

Het kan voor begeleiders of familieleden een uitdaging zijn om autistische personen (met een verstandelijke beperking) en bijkomende mentale gezondheidsproblemen te ondersteunen. In het buitenland is er al evidentie voor het inzetten van Acceptance and Commitment Therapy-gebaseerde benaderingen om de veerkracht bij begeleiders en familieleden te vergroten en zo de stress te verminderen. De Vijver, een organisatie die ondersteuning biedt aan jongeren en volwassenen met autisme en/of verstandelijke beperking, organiseert ACT-workshops voor begeleiders en familieleden binnen hun voorziening.


Wat? Workshop gebaseerd op principes van Acceptance and Commitment Therapy en mindfulness

Voor wie? Begeleiders en familieleden van autistische personen met en zonder verstandelijke beperking met bijkomende mentale gezondheidsproblemen

Waarom? Om veerkracht te vergroten


Waar richt het onderzoek zich op?

Welke bestaande protocollen voor deze workshop zijn geschikt om te gebruiken binnen Vlaanderen en zijn er nog aanpassingen nodig?
Samen met een expertenpanel bestaande uit ervaren ACT-therapeuten vergelijken we bestaande protocollen. Op basis hiervan wordt een protocol gekozen en vertaald en waar nodig aangepast.

Hoe tevreden zijn de deelnemers over de ACT-workshop?
Via een online vragenlijstonderzoek vragen we hoe tevreden de deelnemers zijn over de inhoud van de ACT-workshop.

Welk effect heeft de ACT-workshop op de deelnemers?
Via een online vragenlijstonderzoek bij begeleiders en familieleden die deelnemen aan de workshop willen we te weten komen welk effect de workshop heeft op: (1) de psychologische flexibiliteit of veerkracht, (2) de ervaren stress, (3) de mentale gezondheid.


Samenwerking

De Vijver

Ann De Roeck en Katleen Van Gorp


Contactpersoon AWA
Jarymke Maljaars