Talent telt

evaluatie van jobcoaching voor mensen met autisme

Uit onderzoek blijkt dat nog steeds een groot deel van de (jong)volwassenen met autisme er niet in slaagt om een job te vinden en te behouden. De zoektocht naar werk blijft voor veel autistische personen een grote uitdaging, ondanks hun kennis, vaardigheden en talenten. Daarom kan professionele begeleiding nodig zijn, vertrekkend van de mogelijkheden van een persoon en met aandacht voor een individuele benadering. Binnen emino worden jaarlijks heel wat mensen met autisme door ervaren jobcoaches begeleid op weg naar werk.


Wat? Individueel aangepaste jobcoaching met gebruik van de Talent Telt Toolkit.

Voor wie? Voor personen met autisme die op zoek zijn naar werk.

Waarom? Om meer mensen met autisme naar de (brede) arbeidsmarkt toe te leiden en een werkplek te bieden waar ze de mogelijkheid hebben om hun talenten verder te ontplooien.


Waar richt het onderzoek zich op?

Wat is het effect van jobcoaching voor mensen met autisme?
Door evaluatie van de jobcoachingstrajecten van personen met een autismediagnose onderzoeken we in hoeverre jobcoaching leidt tot het vinden en behouden van een geschikte job. Ook willen we weten hoe tevreden de werknemers uiteindelijk zijn met hun job. Daarnaast wordt bekeken of het traject en de (eventuele) job ook van invloed zijn op het algemeen welbevinden van autistische personen.

Hoe kan jobcoaching op maat worden aangeboden?
Via focusgroepen met jobcoaches en interviews met personen met autisme in een jobcoachingstraject brengen we in kaart hoe de trajecten zo goed mogelijk geïndividualiseerd kunnen worden. We gaan na welke rol de Talent Telt Toolkit (zie kennisplein.be) binnen de jobcoaching kan spelen en welke andere tools gebruikt kunnen worden.

Wat is er nodig op de werkvloer?
We bevragen allerlei verschillende organisaties in Vlaanderen, waar autistische personen te werk gesteld zijn, om meer zicht te krijgen op de manieren waarop ze gebruik maken van de talenten van mensen met autisme en hoe zij het best kunnen functioneren op de werkvloer.


Resultaten

In het kader van Wereld Autisme Dag 2022 hebben we samen met verschillende organisaties aandacht besteed aan het thema ‘werk’. Er leven op de werkvloer veel vooroordelen rond autisme. We verzamelden daarom veelvoorkomende vooroordelen met als doel om deze te weerleggen of te nuanceren. Hiervoor gingen we in gesprek met verschillende mensen met autisme.


Samenwerking

emino
Alain Rigaux, Aurélie Smets, Elke Janssens

De Stip
Ann Keuleers


Contactpersoon AWA
Jarymke Maljaars