Projecten (1)

Binnen AWA werkten we in de eerste ronde samen met verschillende praktijkorganisaties aan zes projecten.


Autisme ervaren: evaluatie van de impact van een online inleefsessie

De Vlaamse Vereniging Autisme organiseert jaarlijks heel wat inleefsessies rond autisme. Welke impact heeft een online inleefsessie op de deelnemers? Lees meer over dit project.


GIO: evaluatie van ondersteuning van begeleiders in de kinderopvang en leerkrachten op school

Welk effect heeft Globale Individuele Ondersteuning (GIO) op jonge kinderen met (een vermoeden van) autisme en hun begeleider of leerkracht? Hoe kunnen we deze ondersteuning zo goed mogelijk aanpassen aan de noden in de kinderopvang of kleuterklas? Lees meer over dit project.


pASS: evaluatie van een groepsprogramma voor adolescenten

Kan een groepstraining adolescenten met autisme helpen om beter deel te nemen aan onze maatschappij? Hoe verschillen de perspectieven van adolescenten, ouders, therapeuten en leerkrachten hierin? Lees meer over dit project.


EMDR: evaluatie van traumabehandeling bij personen met autisme

Kan EMDR helpen als je een ingrijpende gebeurtenis hebt meegemaakt? Hoe kan deze vorm van traumabehandeling worden aangepast aan personen met autisme? Lees meer over dit project.


Roadmap: evaluatie van een online begeleidingsinstrument voor studenten met autisme

SIHO ontwikkelde Roadmap: een online interactief begeleidingsinstrument over studeren en leven voor studenten met autisme in het hoger onderwijs. Welke studenten maken gebruik van dit instrument? Zorgt Roadmap ervoor dat studenten beter kunnen deelnemen aan het hoger onderwijs? Lees meer over dit project.


Talent telt: evaluatie van jobcoaching voor mensen met autisme

Binnen emino worden jaarlijks veel mensen met autisme begeleid in hun zoektocht naar werk. Wat is nodig om werk te vinden en ook te houden? Hoe kunnen de talenten van mensen met autisme worden ingezet op de werkvloer? Lees meer over dit project.