Roadmap

evaluatie van een online begeleidingsinstrument voor studenten met autisme

Studenten met autisme ondervinden in de transitie naar het hoger onderwijs vaak moeilijkheden om zich nieuwe situaties en verwachtingen eigen te maken, informatie te verwerken, sociale contacten uit te bouwen, zichzelf te organiseren en informatie over hun beperking te onthullen. Roadmap is een online, interactieve en te personaliseren begeleidingstool die autistische studenten in het hoger onderwijs ondersteunt. Roadmap biedt eenvoudige toegang tot reminders, notities en aanpasbare wegwijzers met copingstrategieën over onderwerpen gerelateerd aan leven en leren als een student in het hoger onderwijs. De tool kan op zichzelf worden gebruikt of een traject met een studentenbegeleider ondersteunen.


Wat? Online interactief begeleidingsinstrument over studeren en leven met mogelijkheid tot integratie in face-to-face begeleiding

Voor wie? Studenten met autisme in het hoger onderwijs

Waarom? Door personaliseerbare informatie online aan te bieden wil Roadmap studenten helpen om met meer zelfvertrouwen en meer levenskwaliteit te kunnen deelnemen aan onderwijs, studentenleven en dagelijks leven


Waar richt het onderzoek zich op?

Hoe wordt Roadmap gebruikt en door wie?
Via een analyse van de gebruikersgegevens die automatisch worden verzameld via de website van Roadmap, kunnen we nagaan welke onderdelen van Roadmap het meest/minst worden gebruikt. Verder is het relevant om te bekijken hoe vaak en op welke momenten studenten gebruik maken van Roadmap. Via een vragenlijstonderzoek (bij studenten die toestemming geven om deel te nemen aan onderzoek) kunnen we deze gebruikersgegevens ook koppelen aan studentgegevens. Zo kunnen we meer zicht krijgen op de profielen van studenten die blijven gebruik maken van Roadmap of het gebruik snel stoppen. Focusgroepen met studentenbegeleiders kunnen ons inzicht verschaffen in hoe studenten gemotiveerd kunnen worden om Roadmap te blijven gebruiken.

Wat is het effect van Roadmap voor studenten met autisme?
Via een online vragenlijstonderzoek en interviews met studenten gaan we het effect na van Roadmap op hoe aangepast studenten zijn aan het hoger onderwijs, hun levenstevredenheid, zelfwaarde, symptomen van depressie en copingvaardigheden. We bevragen ook over welke aspecten studenten en hun begeleiders (on)tevreden zijn.

Waarom werkt Roadmap?
We willen meer inzicht krijgen in de werkzame factoren van Roadmap. Welke aspecten dragen bij aan het effect? Om op deze vraag te antwoorden, interviewen we studenten en organiseren we focusgroepen met hun begeleiders.


Resultaten


Samenwerking

Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs
Valérie Van Hees en Lisa Herman


Contactpersoon AWA
Sara Van der Paelt