Projecten (2)

Binnen AWA werken we in de tweede ronde samen met verschillende praktijkorganisaties aan zes projecten.


ImPACT op school: evaluatie van het ImPACT-programma binnen het buitengewoon kleuteronderwijs

Lees meer over dit project.


Magenta-workshop: verbeteren van de zorg-werk-leven balans bij ouders van een kind met extra zorgnoden

Lees meer over dit project.


Leerplekleren: wat na het secundair onderwijs? Voorbereiden van leerlingen met autisme op verder studeren of werken

Lees meer over dit project.


Suïcidepreventie: ontwikkeling en evaluatie van richtlijnen en tools voor personen met autisme

Lees meer over dit project.


Autismevriendelijke gevangenis: hoe kan de detentiecontext meer autismevriendelijk gemaakt worden?

Lees meer over dit project.


ACT-workshop: vergroten van de veerkracht van begeleiders en familieleden van personen met autisme

Lees meer over dit project.