Magenta-workshop

verbeteren van de zorg-werk-leven balans bij ouders van een kind met extra zorgnoden

Een goede balans vinden tussen werk en privéleven is in onze huidige maatschappij voor veel gezinnen geen eenvoudige opgave. Wanneer ouders een kind met een extra zorgnood hebben, brengt dit nog extra uitdagingen met zich mee om een goed evenwicht te kunnen vinden tussen verschillende rollen. Magenta is een organisatie die zich richt op ouders van kinderen met extra zorgnoden. Zij ontwikkelden een interventie die als bedoeling heeft om ouders handvaten te geven om meer balans in het eigen leven te vinden en om hun zorgrol ten aanzien van hun kind in te vullen.


Wat? Vier gratis workshops in groep rond thema’s: tijd, wegwijs in ondersteuningsaanbod, hulp van anderen en overleg met professionelen

Voor wie? Ouders van een kind met extra zorgnoden (met een beperking, een ernstige chronische ziekte of een ontwikkelingsstoornis)

Waarom? Verbeteren van de balans die ouders ervaren tussen zorg voor hun kind, hun werk en hun leven


Waar richt het onderzoek zich op?

Welk effect hebben de workshops op korte termijn op de zorg-werk-leven-balans en kwaliteit van leven van ouders met een zorgenkind?
Dit onderzoek bestaat uit een vragenlijstonderzoek op 3 momenten: bij het begin van de eerste workshop, 6 weken na de laatste workshop en 6 maanden na de laatste workshop. De resultaten van een groep ouders die de workshops volgen zullen worden vergeleken met die van een controlegroep van ouders die deze ondersteuning niet volgen.

Wat zijn de werkzame factoren van de balans-workshops?
Om meer zicht te krijgen op de redenen waarom dit begeleidingsprogramma zou kunnen werken, organiseren we een focusgroep met de vrijwilligers die de workshops geven. Daarnaast wordt in de laatste workshop aan ouders gevraagd om op papier te zetten welke aspecten van de workshops ze het meest bruikbaar vonden.

Welk effect hebben de workshops op ouders op lange termijn?
Magenta geeft deze workshoppenreeks al 10 jaar. We interviewen een groep ouders die de voorbije jaren hebben deelgenomen aan de workshops. Op die manier willen we in kaart brengen welk effect de workshops hebben op lange termijn op het leven van gezinnen met een kind met extra zorgnood.


Samenwerking

Magenta

Bea Maes, Noor Seghers en Marleen Van Noten


Contactpersoon AWA
Sara Van der Paelt