Leerplekleren

Wat na het secundair onderwijs? Voorbereiden van leerlingen met autisme op verder studeren of werken

Na het secundair onderwijs wordt er van jongeren meer zelfstandigheid en de ontwikkeling van verschillende nieuwe vaardigheden verwacht, wanneer ze gaan werken of verder gaan studeren. De scholen KIDS en Kindsheid Jesu in Hasselt willen hun autistische leerlingen in de OV4-werking beter voorbereiden. Ze hebben daarom leerplekleren ingevoerd in het zesde en zevende jaar secundair onderwijs. Hun leerlingen gaan wekelijks op leerplek, wat een soort stageplaats is, bv. bij een bedrijf, in een winkel of in de dienstensector. In het zevende jaar kunnen leerlingen er ook voor kiezen om een vak op te nemen van de hogeschool of universiteit. Ze krijgen hierbij begeleiding vanuit de school.


Wat? Leerlingen gaan wekelijks naar een leerplek (stageplaats), waar ze kennismaken met het leven als werknemer. Indien ze dit wensen kunnen ze in het zevende jaar ook een vak opnemen  in het hoger onderwijs.

Voor wie? Autistische leerlingen in het zesde en zevende jaar secundair onderwijs OV4.

Waarom? Hen voorbereiden op het leven na het secundair onderwijs door het bevorderen van zelfstandigheid, zelfkennis en het ontwikkelen van werkvaardigheden.


Waar richt het onderzoek zich op?

Verdere ontwikkeling van leerplekleren
Leerplekleren werd recent opgestart op de campus Kindheid Jesu met ondersteuning vanuit KIDS. Een eerste doel van het onderzoek is om de begeleiding die kan geboden worden vanuit de school en op de leerplek tijdens dit proces nog meer expliciet uit te werken in een draaiboek. Hiervoor worden werkgroepvergaderingen gehouden met betrokkenen op de school en worden focusgroepen georganiseerd met ouders en begeleiders van de leerplekken.

Hoe helpt leerplekleren om jongeren beter voor te bereiden op werken of verder studeren na het secundair onderwijs?
Er worden verschillende jongeren geïnterviewd die leerplekleren hebben gevolgd. Deze interviews vinden plaats nadat de jongeren de middelbare school verlaten hebben en gestart zijn in het hoger onderwijs of gekozen hebben om te gaan werken. Er worden ook jongeren met autisme geïnterviewd die naar een andere middelbare school zijn geweest en deze ondersteuning niet gehad hebben. We vergelijken bij deze twee groepen hoe de overgang naar verder studeren of gaan werken is verlopen, en op welke manier leerplekleren een rol heeft gespeeld.


Samenwerking

KIDS en Kindsheid Jesu
Anke Lenaers, Kristien Luys, Loriana Napoletano en Sanne Vande Reyd


Contactpersoon AWA
Sara Van der Paelt