EMDR

evaluatie van traumabehandeling bij personen met autisme

Autistische personen zijn extra kwetsbaar voor trauma en het ervaren van traumaklachten. Het kan bij een trauma gaan om allerlei vormen van misbruik en pesten of om een eenmalige nare gebeurtenis, zoals een overlijden of een ongeval. Ook andere ervaringen of ogenschijnlijk onbelangrijke gebeurtenissen kunnen door autistische personen als zeer traumatisch worden beleefd, door de betekenis die hij/zij eraan heeft gegeven. Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een specifieke vorm van traumabehandeling. Binnen EMDR wordt een afleidende taak, zoals het  met de ogen volgen van de handen van de therapeut, gebruikt.


Wat? EMDR is een kortdurende, geprotocolleerde behandelmethode om nare ervaringen te verwerken en de traumaklachten te verminderen.

Voor wie? Kinderen, jongeren en volwassenen met autisme met en zonder verstandelijke beperking met trauma(gerelateerde) klachten

Waarom? Om trauma- en stressklachten te verminderen en emotioneel evenwicht te herstellen


Waar richt het onderzoek zich op?

Welke aanpassingen zijn er mogelijk op het standaard EMDR protocol voor kinderen, jongeren en volwassenen met autisme?
Via een literatuurstudie en het verzamelen van bestaande klinische richtlijnen en casusmateriaal maken we een overzicht van mogelijke aanpassingen en aandachtspunten voor het gebruik van EMDR bij autistische personen. Deze aanbevelingen kunnen gebruikt worden door opgeleide EMDR-therapeuten om hun behandeling zo goed mogelijk af te stemmen op de persoon met autisme.

Wat is het effect van EMDR op traumaklachten bij kinderen, jongeren en volwassenen met autisme?
Door middel van een herhaald single case onderzoek – dat wil zeggen dat we een klein aantal behandeltrajecten van personen met een autismediagnose van dichtbij opvolgen – evalueren we het effect van EMDR op de traumaklachten en het welbevinden. We doen dit zowel bij kinderen en jongeren met autisme met en zonder verstandelijke beperking als bij volwassenen met autisme. We bekijken ook welke aanpassingen er nodig zijn om de behandeling goed te laten verlopen.


Resultaten


Samenwerking

Expertisecentrum Autisme
Barbara Schot en Kris Evers
GAUZZ
Tina Jacobs

Indigo
Sven Destaerke en Nele Verschaeren

GAUZZ
Marijke Van Imschoot


Contactpersoon AWA
Jarymke Maljaars