De Academische Werkplaats Autisme wil een brug slaan tussen praktijk en wetenschap.

Binnen de academische werkplaats zetten onderzoekers samen met mensen met autisme, hun familie, professionelen en beleidsmakers onderzoek op naar interventies die ervoor zorgen dat kinderen, jongeren en volwassenen met autisme beter kunnen participeren in onze samenleving. Op basis van deze onderzoeksprojecten willen we meer te weten komen over wat werkt voor wie en waarom.

De betrokken universiteiten zijn hiervoor samenwerkingsverbanden aangegaan met verschillende praktijkorganisaties waar personen met autisme of hun direct betrokkenen terecht kunnen.