De Academische Werkplaats Autisme wil een brug slaan tussen praktijk en wetenschap.

Binnen de academische werkplaats doen we praktijkgericht en participatief onderzoek. Onderzoekers doen samen met mensen met autisme, hun familie, professionelen en beleidsmakers onderzoek naar interventies die ervoor zorgen dat kinderen, jongeren en volwassenen met autisme beter kunnen participeren in onze samenleving. Op basis van deze onderzoeksprojecten willen we meer te weten komen over wat werkt voor wie en waarom.

De betrokken universiteiten zijn hiervoor samenwerkingsverbanden aangegaan met verschillende praktijkorganisaties waar autistische personen of hun direct betrokkenen terecht kunnen.

Noot: Vanwege de verschillende voorkeuren binnen de autismegemeenschap voor ‘person first language’ (persoon met autisme) of ‘identity first language’ (autistisch persoon) wisselen we binnen AWA ons taalgebruik af.