Autisme ervaren

evaluatie van de impact van een inleefsessie

Even in de schoenen staan van iemand met autisme? Mensen zonder autisme kunnen lezen en leren over autisme, maar hoe het voelt om autisme te hebben is nog een andere zaak. Tijdens de inleefsessie kan je zelf aan de hand van inleefmethodieken ervaren hoe mensen met autisme de wereld beleven. Je ervaring wordt gekaderd en aangevuld met echte verhalen van mensen met autisme. Deze breed toegankelijke inleefsessies worden door de Vlaamse Vereniging Autisme in elke Vlaamse provincie georganiseerd.


Wat? Een inleefsessie is een eenmalige bijeenkomst met ervaringsmethodieken en -verhalen van mensen met autisme

Voor wie? Voor iedereen die eens wil ervaren hoe mensen met autisme de wereld beleven

Waarom? Om een andere kijk op autisme te bieden en meer ruimte te geven aan mensen met autisme om zichzelf te kunnen zijn


Waar richt het onderzoek zich op?

Waarom zou een inleefsessie kunnen werken?
Door participerende observaties, focusgroepen met de trekkers van de inleefsessies en analyse van het handboek van de inleefsessies proberen we te achterhalen hoe men de beoogde doelen probeert te bereiken en waarom deze onderdelen en technieken relevant zijn.

Welke impact heeft een inleefsessie op de deelnemers?
Via een online vragenlijstonderzoek en telefonische interviews bij de deelnemers van verschillende inleefsessies willen we te weten komen of een inleefsessie een impact heeft op: hun kennis over autisme, hun houding ten opzichte van personen met autisme, en hun handelen in het leven van alledag in de omgang met personen met autisme.


Samenwerking

Vlaamse Vereniging Autisme
Ruth Raymaekers, Frie Horemans en Els De Bruycker


Contactpersoon AWA
Jarymke Maljaars