Autisme ervaren

evaluatie van de impact van een online inleefsessie

Even in de schoenen staan van iemand met autisme? Mensen zonder autisme kunnen lezen en leren over autisme, maar hoe het voelt om autisme te hebben is nog een andere zaak. Tijdens de online inleefsessie kan je zelf aan de hand van inleefmethodieken ervaren hoe mensen met autisme de wereld beleven. Je ervaring wordt gekaderd en aangevuld met echte verhalen van mensen met autisme. Deze breed toegankelijke inleefsessies worden door de Vlaamse Vereniging Autisme georganiseerd.


Wat? Een inleefsessie is een eenmalige bijeenkomst met ervaringsmethodieken en -verhalen van mensen met autisme

Voor wie? Voor iedereen die eens wil ervaren hoe mensen met autisme de wereld beleven

Waarom? Om een andere kijk op autisme te bieden en meer ruimte te geven aan mensen met autisme om zichzelf te kunnen zijn


Waar richt het onderzoek zich op?

Hoe tevreden zijn de deelnemers over de online inleefsessie?
Via een online vragenlijstonderzoek vragen we hoe tevreden de deelnemers zijn over de vorm en inhoud van de online inleefsessie.

Welke impact heeft de online inleefsessie op de deelnemers?
Via een online vragenlijstonderzoek en telefonische interviews bij de deelnemers van verschillende inleefsessies willen we te weten komen of de online inleefsessie een impact heeft op: hun kennis over autisme, hun houding ten opzichte van personen met autisme, en hun handelen in het leven van alledag in de omgang met personen met autisme.


Resultaten

De resultaten hebben we kort visueel weergegeven in een infographic. Als je meer wilt weten, kun je de uitgebreidere samenvatting lezen. 


Samenwerking

Vlaamse Vereniging Autisme
Ruth Raymaekers, Frie Horemans en Els De Bruycker


Contactpersoon AWA
Jarymke Maljaars