ImPACT

evaluatie van het ImPACT-programma binnen het buitengewoon kleuteronderwijs

Het ImPACT-programma is een wetenschappelijk onderbouwd programma dat ouders helpt om de sociaal-communicatieve vaardigheden van hun kind met autisme te stimuleren tijdens dagelijkse routines. In De Vinderij – een school voor buitengewoon onderwijs – wordt dit programma toegepast in een klas. De leerkracht stimuleert hierbij sociale betrokkenheid, communicatie, imitatie en spel van de kinderen tijdens dagelijkse klasactiviteiten. Daarnaast krijgen de kinderen ook dagelijks individuele logopedie volgens dezelfde principes.


Wat? Het ImPACT-programma

Voor wie? Kleuters met autisme in het buitengewoon onderwijs (type 9)

Waarom? Stimuleren van sociale betrokkenheid, communicatie, imitatie en spel in de schoolse context


Waar richt het onderzoek zich op?

Opstellen van richtlijnen voor het gebruik van ImPACT in de klas
Het ImPACT-programma werd oorspronkelijk ontwikkeld om thuis door ouders gebruikt te worden. Een eerste doel van het onderzoek is om richtlijnen op te stellen die kunnen helpen om ImPACT in een klascontext te gebruiken. Dit kan leerkrachten in de toekomst helpen om het programma gemakkelijker in hun klas te kunnen toepassen. De richtlijnen worden opgesteld via participerende observaties in de klas en brainstormsessies met een werkgroep met betrokken personen op school.

Hoe effectief is het ImPACT-programma om de sociaal-communicatieve vaardigheden van kleuters met autisme op school te verbeteren?
Via een herhaald single case onderzoek – dit is een onderzoek waarbij we bij een klein aantal deelnemers het effect van de begeleiding intensief opvolgen – evalueren we het effect van het ImPACT-programma. We observeren de kinderen wekelijks in interactie met de leerkracht en in interactie met de logopediste. Dit gebeurt in een periode voor en een periode tijdens de begeleiding met het ImPACT-programma. We gaan na of de sociaal-communicatieve vaardigheden verbeteren na de start met het ImPACT-programma en of een eventuele verbetering ook behouden blijft tot na de zomervakantie.


Samenwerking

BuBao De Vinderij

Kelly Cattrysse, Ilse De Groote en Kelly D’Haese


Contactpersoon AWA
Sara Van der Paelt