Autismevriendelijke gevangenis

Hoe kan de detentiecontext meer autismevriendelijk gemaakt worden?

De prevalentie van autisme onder gedetineerden ligt hoger dan in de algemene populatie. Het is voor autistische personen vaak niet eenvoudig om zich te handhaven binnen de context van een gevangenis.

In Oost-Vlaanderen is binnen de gevangenissen van Gent, Dendermonde, Oudenaarde en Beveren Team Ontgrendeld van Voluit werkzaam. Team Ontgrendeld ondersteunt gedetineerden met een (vermoeden van een) beperking in functie van uitstroom uit de gevangenis en duurzame re-integratie in de maatschappij.

De Academische Werkplaats Autisme voert in samenwerking met Team Ontgrendeld een project uit rond ‘autismevriendelijke gevangenis’ binnen de gevangenis van Gent. In het kader van dit project wordt door Team Ontgrendeld het AutismeBelevingsCircuit aangeboden aan de medewerkers binnen de gevangenis.


Wat? AutismeBelevingsCircuit (ABC): verschillende ervaringsopdrachten en interactieve werkvormen

Voor wie? Voor iedereen die meer over autisme te weten wil komen

Waarom? Om kennis over autisme te vergroten en meer begrip voor autistische personen te creëren


Waar richt het onderzoek zich op?

Hoe tevreden zijn de deelnemers over het ABC binnen de gevangenis?
Via een online vragenlijstonderzoek vragen we hoe tevreden de deelnemers zijn over de vorm en inhoud van het ABC.

Welk effect heeft het ABC op medewerkers binnen de gevangenis?
Via een online vragenlijstonderzoek bij de deelnemers van verschillende ABC workshops binnen de gevangenis willen we te weten komen of het ABC een impact heeft op: (1) hun kennis over autisme, en (2) hun houding ten opzichte van personen met autisme.

Welke aanpassingen zijn er nodig om de gevangenis meer autismevriendelijk te maken?
We doen een verkennend onderzoek door middel van focusgroepen en interviews met medewerkers die het ABC volgden en gedetineerden met autisme om samen te brainstormen over mogelijke aanpassingen die de gevangenis meer autismevriendelijk kunnen maken.


Samenwerking

Voluit

Leen De Roo, Margit Leufkens


Contactpersoon AWA
Jarymke Maljaars